Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW JOGA MARZENA RAKOWSKA

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma JOGA MARZENA RAKOWSKA z siedzibą w ul.Róży Waitrów 23/11 , 53-023 Wrocław, telefon +48 500131191, e-mail:.  Dane osobowe będziemy przetwarzać w celach realizacji Państwa zamówień – w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Oprócz czynności niezbędnych do wykonania umowy firma JOGA MARZENA RAKOWSKA przetwarza Państwa dane w celach: – nawiązywanie kontaktów biznesowych zarówno w formie telefonicznej jak i mailowej, – wystawianie dokumentacji księgowej niezbędnej do dokumentowania transakcji sprzedaży, – wysyłanie korespondencji firmowej w formie papierowej oraz elektronicznej (faktury, umowy, pisma, wezwania do zapłaty, informacje, oferty handlowe, itp.), – realizacja zamówień, wysyłek i dostaw towarów, – obsługa zgłoszeń reklamacyjnych. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali także na podstawie uzasadnionego interesu, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w szczególności drogą mailową. Państwa dane będą przetwarzane przez JOGA MARZENA RAKOWSKA do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Mają Państwo prawo do wglądu do nich, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, z którymi firma JOGA MARZENA RAKOWSKA współpracuje, aby w jak największym zakresie spełnić Państwa oczekiwania: – obsługi informatycznej – obsługi księgowej i prawniczej – obsługi administracyjno-biurowej oraz magazynowej – obsługi transakcji bankowych – obsługi ubezpieczeniowej – obsługi kurierskiej i transportowej Od wszystkich podmiotów, do których przekazywane są dane osobowe wymagamy zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa informacji. Państwa dane nie są przekazywane do Państw trzecich. W związku z realizacją zamówienia – informacje niezbędne do wykazania realizacji zawartej umowy przechowujemy po zakończeniu obowiązywania umowy przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, zgodnie z ogólnymi przepisami kodeksu cywilnego. Po upływie tego okresu dane są usuwane. W szczególności przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu, odnośnie przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kontakt na adres mail marzena@jogazapolserca.pl lub nr telefonu +48500131191. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednakże w pierwszej kolejności zachęcamy do bezpośredniego kontaktu w celu wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Państwa danych osobowych. Podanie Państwa danych kontaktowych jest niezbędne do realizacji umowy, natomiast zezwolenie na kontakt w celu przedstawiania naszych ofert jest dobrowolne, i jeżeli nie udzielą Państwo zgody na przetwarzanie danych w tym celu nie będziemy mogli poinformować Państwa o zmianach w ofercie, nowych, produktach i promocjach.

Wszelkie  prawa zastrzeżone | Joga z Pola Serca